Select Page

Riigihalduse minister

Jaak Aab

Minu unistuste Eestis on igas maakonnas hea elada, pole palgavaesust, pensionid tagavad väärika toimetuleku ning arsti juurde pääsu ei pea mitmeid kuid ootama.

Elu Eestis peab arenema kõikjal ning võimalust luua pere ja töötada peab olema ka väljaspool Tallinnat ja Tartut. Seejuures on oluline töökoha olemasolu, mistõttu tuleb jätkata töökohtade väljaviimist pealinnast ja kaugtöötamise võimaluste laiendamist. Panustada tuleb ettevõtluse toetamisse, teede korrashoidu, kiire internetivõimaluse tagamisse ja avalike teenuste kättesaadavusse.

Jälgi minu tegemisi blogist, Facebookist ja Instagramist. Kui sul on küsimusi või ettepanekuid, kirjuta julgelt: jaak.aab@fin.ee

Blogi

Mõtteid Eesti elust

Vallast linnaks muutmise tingimused muutub lihtsamaks

Vallast linnaks muutmise tingimused muutub lihtsamaks

Haldusüksuse liigi muutmine vallast linnaks või vastupidi, on kehtiva regulatsiooni kohaselt liiga jäik. Näiteks on Jõhvi vald soovinud muuta end vallast linnaks, kuid senise regulatsiooniga saab seda teha vaid omavalitsuste ühinemise korral. Haldusüksuse liigi...

Peame taastama omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetuse!

Peame taastama omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetuse!

Suuremate ja võimekamate omavalitsuste loomise soodustamiseks, kiitis valitsus heaks põhimõtte taastada omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetuse. Rahandusministeeriumi eelmise aasta analüüsist nähtub selgesti, et 2017. aasta haldusreformi käigus ühinenud...

13 Kagu-Eesti ettevõtluse projekti saavad riigilt raha

13 Kagu-Eesti ettevõtluse projekti saavad riigilt raha

Sel suvel toimunud ametnike välitöödel nägin selgesti, et Kagu-Eestis on palju väikeettevõtteid ja tegusaid inimesi. Nende jaoks on Kagu-Eesti oma loodus- ja kultuurikeskkonnaga maailma parim koht elamiseks. Majandusarengu hoogustamiseks vajab piirkond aga tuge. Et...

Kirjuta või lepi kohtumine

jaak.aab@fin.ee

Jälgi Facebookis

facebook.com/aabjaak

Jälgi Instagramis

instagram.com/jaakaab