Panustada tuleb nii ettevõtluse toetamisse, teede korrashoidu, kiire internetivõimaluse tagamisse ja avalike teenuste kättesaadavusse. Avaliku sektori töökohtade väljaviimine Tallinnast jätkub. Enim soovime panustada kohalike teede korrashoidu. Omavalitsuste hakkama...