Select Page

Sel suvel toimunud ametnike välitöödel nägin selgesti, et Kagu-Eestis on palju väikeettevõtteid ja tegusaid inimesi. Nende jaoks on Kagu-Eesti oma loodus- ja kultuurikeskkonnaga maailma parim koht elamiseks. Majandusarengu hoogustamiseks vajab piirkond aga tuge. Et seal oleks ka hea ja arenev ettevõtlus- ning töökeskkond, on riik kohalikele appi tulnud. Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetmega aitame kaasa maakonna keskmisest kõrgema palgaga töökohtade tekkele.

23. detsembril selgusid Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme taotlusvooru tulemused. Taotluste hindamise järel otsustati rahastada 13 projekti: Valgamaalt viit projekti (kogusummas 223 889,81 eurot), Põlvamaalt nelja projekti (kogusummas 141 569,30 eurot) ning Võrumaalt samuti nelja projekti (kogusummas 134 540,89 EUR).

Toetusmeetme sihtgrupiks on Valga, Võru ja Põlva maakonnas tegutsevad mikro- või väikeettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt 24 kuud. Kagu-Eesti programmi kogueelarve aastateks 2019-2023 on neli miljonit eurot.