Select Page

Riigihangete valdkonna ülevaatest leiab infot rahandusministeeriumi tegevuste kohta õigusloomes, järelevalves, nõustamistegevuses ning riigihangete registri arendamisel 2018. aastal. Kokkuvõte sisaldab ka riigihangete statistilist ülevaadet koos prioriteetsete valdkondade analüüsiga.

Riigihangete panus Eesti majandusse kasvas möödunud aastal ligi poole miljardi euro võrra, ulatudes 2,7 miljardi euroni. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted olid siinjuures hästi kaasatud, sest nende osakaal oli 76 protsenti hangete rahalisest mahust. Eesti on riigihangete korralduses üks Euroopa parematest – teist aastat järjest saime Euroopa Komisjonilt kõrgeima hinnangu ning jätkame pidevalt tööd, et see oleks nii ka edaspidi.

22. oktoobril tähistasime uue riigihangete registri esimest sünnipäeva. Mõned faktid, mis aastaga on toimunud:

  • kasutajaid on kokku üle 54 000;
  • külastuste arv keskmiselt on 20 000 korda päevas;
  • registreerunud on 5839 uut kasutajat, neist 716 välisriikidest;
  • läbi viidud on 11 534 menetlust, neist tänaseks juba 98 protsenti e-menetlusena;
  • hangete tulemusena on sõlmitud 15 790 lepingut;
  • registris on avaldatud kokku 19 842 teadet.

Rõõmustav on, et uues registris pakutav väikehanke korraldamise võimalus on juba aktiivset kasutamist leidnud – eelmise aasta 2,5 kuuga korraldati vabatahtlikult registris 117 väikehanget. Täielikult e-hangetele üleminekuks jätkame registri arendamist, et suurendada veelgi selle kasutusvõimalusi.

Tutvu lähemalt riigihangete valdkonna 2018. aasta kokkuvõttega rahandusministeeriumi kodulehel.