Select Page
Riigipalgaline töö on ka muukeelsetele sobiv!

Riigipalgaline töö on ka muukeelsetele sobiv!

Rahandusministeeriumis valminud analüüs soovitab värvata avalikku teenistusse rohkem teistest rahvustest inimesi. Selleks koostati ettepanekud, et tõsta muukeelse elanikkonna, eriti noorte teadlikkust avalikus sektoris töötamise võimaluste kohta. Võttes arvesse...
2018. aasta riigihangetest

2018. aasta riigihangetest

Riigihangete valdkonna ülevaatest leiab infot rahandusministeeriumi tegevuste kohta õigusloomes, järelevalves, nõustamistegevuses ning riigihangete registri arendamisel 2018. aastal. Kokkuvõte sisaldab ka riigihangete statistilist ülevaadet koos prioriteetsete...