Select Page
Omavalitsuste ellu sekkumine pole õige

Omavalitsuste ellu sekkumine pole õige

Olen seda meelt, et kohalike kogukondade arvamust ja seisukohti tuleb senisest rohkem arvesse võtta. Samuti leian, et põhiline otsustaja omavalitsuse piiride üle on volikogu. Järgneva intervjuu andsin Lõuna-Eesti Postimehele, kus see ilmus 01.07.2019. Reporter Mati...
Valitsus ei puhka loorberitel, ei ole plaaniski

Valitsus ei puhka loorberitel, ei ole plaaniski

Riik on oma mõtetes ja tegudes Ida-Virumaaga. Kui heita pilk kõikide ministeeriumide suurematele investeeringutele, mis Ida-Virumaal perioodil 2016-2019 tehtud, siis on nende investeeringute maht ligikaudu 200 miljonit eurot. Aga vaatame siis lähemalt....
Minu 5 prioriteeti ehk regionaalpoliitika valud ja kuidas neid lahendan

Mida teeb uus koalitsioon?

Panustada tuleb nii ettevõtluse toetamisse, teede korrashoidu, kiire internetivõimaluse tagamisse ja avalike teenuste kättesaadavusse. Avaliku sektori töökohtade väljaviimine Tallinnast jätkub. Enim soovime panustada kohalike teede korrashoidu. Omavalitsuste hakkama...