Select Page
Mida teeb uus koalitsioon?

Mida teeb uus koalitsioon?

Panustada tuleb nii ettevõtluse toetamisse, teede korrashoidu, kiire internetivõimaluse tagamisse ja avalike teenuste kättesaadavusse. Avaliku sektori töökohtade väljaviimine Tallinnast jätkub. Enim soovime panustada kohalike teede korrashoidu. Omavalitsuste hakkama...