Select Page

Täna kirjutasin alla tühjenevate korterelamute pilootprojekti koostööleppele koos Kohtla-Järve, Valga valla ja Lüganuse valla esindajatega. Eesmärk on välja töötada lahendused tühjade ja pooltühjade majade probleemile nii omavalitsuste kui ka kohalike elanike jaoks.

Mure pooltühjade majadega mõjutab nii piirkonna elukeskkonda, sotsiaalmajanduslikku olukorda kui ka tervikuna regionaalarengut. Sellistes majades ei soovi inimesed elada ja neist lahkutakse, mis suurendab piirkonna mahajäämust ja omavalitsuse koormust veelgi.

Läbi konkreetsete praktiliste tegevuste töötame koostöös kolme omavalitsustega välja lahendused, mida saavad edaspidi kasutada ka teised sama murega piirkonnad.

Projekti käigus valitakse Kohtla-Järve linnas, Valga ja Lüganuse vallas välja igas 1-2 pooltühja korterelamut. Töötatakse välja omandiküsimuse õiguslikud lahendused ja kolitakse elanikud ümber. Plaanis on ka tühjade korterite kaardistus ja ruumiliste analüüside läbiviimine nendes omavalitsustes. Projekti lõpuks saavad omavalitsused juhendid, et edaspidi ise tühjenevate kortermajade probleemi lahendada ja ennetada. Tulemused on aluseks täiendavate toetusmeetmete väljatöötamiseks omavalitsustele ja võimalike seadusmuudatuste ettepanekute koostamiseks.

Projekti lõpptähtaeg on 2021. aasta lõpp ning eelarve on 803 225 eurot, millest 630 000 eurot on planeeritud toetusena kolmele omavalitsustele tegevuste elluviimiseks nende territooriumil. Loe projekti kohta pikemalt rahandusministeeriumi kodulehelt.

Fotod koostööleppe allkirjastamiselt, tühjast kortermajast ja selle külastamisest Kohtla-Järvel leiab siit lingilt: https://flic.kr/s/aHsmHqW4vR