Select Page

Valitsus andis möödunud nädalal kabinetinõupidamisel ministeeriumitele suunise otsida enda valdkonnas täiendavaid võimalusi Ida-Virumaa arengu toetamiseks.

2018. aastal alustatud Ida-Virumaa programm on küll hästi käima läinud, kuid piirkonna arengu kiirendamiseks on vajalikud täiendavad sammud. Tegin valitsuse kabinetis ettepaneku uuendada Ida-Virumaa tegevuskava ning laiendada Ida-Virumaa programmi, et rohkem panustada piirkonna arengusse, sealhulgas luua uusi töökohti ja teha investeeringuid.

Piirkonna terviklikuks arengu suunamiseks on töös nii programm kui ka tegevuskava. Tegevuskava hõlmab erinevate ametkondade Ida-Virumaa suunalisi tegevusi, mille rahastamise ja elluviimise plaanivad vastutavad ametkonnad iseseisvalt, samas kui programm käivitati spetsiaalselt nende tegevuste rahastamiseks, mida seni ametkondade tegevus Ida-Virumaal ei hõlmanud.

Ootan ministeeriumite ettepanekuid, kuidas nad oma valdkonna järgnevate aastate tegevusi kavandades saavad prioriteetsena panustada just Ida-Virumaa arengusse. Usun, et  mitme ministeeriumi ülese koostöö tulemusena saame piirkonda aidata.

Vastavalt heaks kiidetud suunistele peavad majandus- ja kommunikatsiooni-, sotsiaal-, haridus- ja teadus-, sise-, keskkonna- ning kultuuriministeerium analüüsima koostöös rahandusministeeriumiga oma valdkonna tegevuste võimalusi ja mõju Ida-Virumaa arengule. Tagasiside tuleb esitada rahandusministeeriumile tuleva aasta jaanuariks.

Ida-Virumaa programmi peamine eesmärk on maakonna majanduse elavdamine ja üks eesmärke on muuta piirkonda atraktiivseks elukoha valikul ning pidurdada noorte lahkumist. Ida-Virumaa suunaliste tegevuste esikohale seadmine on oluline, et väheneks mahajäämus teistest Eesti piirkondadest.

Seni on programmiga toetatud näiteks piirkonda töökohti loovaid tööstusettevõtteid oma tegevuse laiendamisel ja pakutud nõustamist ettevõttete tootmise digitaliseerimise läbiviimiseks. Teenussektori arendamiseks, aga ka piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks on toetatud nii Viru Filmifondi tegevust kui ka suurüritusi nagu näiteks „Kremli ööbikud“, „Mägede hääl“ ja Narva Energiajooks. Uusettevõtluse arendamisse panustatakse läbi Startup Estonia tegevuse laiendamise Ida-Virumaale.