Select Page

Panustada tuleb nii ettevõtluse toetamisse, teede korrashoidu, kiire internetivõimaluse tagamisse ja avalike teenuste kättesaadavusse.

Avaliku sektori töökohtade väljaviimine Tallinnast jätkub. Enim soovime panustada kohalike teede korrashoidu.

Omavalitsuste hakkama saamisele on viimastel aastatel senisest enam rõhku pööratud nii haldusreformi raames kui ka tõstes omavalitsuste tulubaasi majanduskriisi eelsele tasemele. Kolme erakonna eesmärk on ka edaspidi anda enam otsustamisvõimalust omavalitsustele, kes kohalikke vajadusi enim mõistavad ja suudavad elukeskkonda oma elanike vajadusi arvestades arendada. Näeme, et linnadele-valdadele võiks riik osa oma tänaseid funktsioone üle anda, kuid seda koos vajaliku rahalise kattega.

Loodava valitsuskoalitsiooni eesmärk on, et elu Eestis areneks kõikjal ning inimesed näeksid võimalust luua pere ja töötada ka väljaspool Tallinnat, Tartut või muud suurlinna. Seejuures on oluline töökoha olemasolu, mistõttu jätkab loodav valitsuskoalitsioon töökohtade väljaviimist pealinnast.

Tänase valitsuse ajal oli eesmärk viia 1000 töökohta üle Eesti ning näeme võimalust viia sama palju veel täiendavalt, et kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvad ja hea palgatasemega töökohad oleksid kättesaadavad erinevates Eestimaa piirkondades.

Panustada nii ettevõtluse toetamisse, teede korrashoidu, kiire internetivõimaluse tagamisse ja avalike teenuste kättesaadavusse.

Oleme kokku leppinud, et suurendame võimalusel rahastust teede korrashoidu, jätkame ning arendame edasi piirkondi toetavaid regionaalprogramme ning panustame koostöös omavalitsustega elukeskkonna parandamisse. Selleks lammutame lagunenud ja ohtlikud hooned ning loome meetmed majade renoveerimise võimaldamiseks.