Select Page

Jaak Aab

Riigihalduse minister

Minu lugu

Sündisin 9. aprillil 1960 Valgamaal Taageperas. Kasvasin üles maal, kus metsa- ja heinategu olid mulle tavapärased kaaslased. Olen vanaisa, Eesti patrioot ja sage raamatute lugeja.

Hariduselt olen õpetaja ning töötanud koolis üle kümne aasta. Praegugi satun aeg-ajalt kooli ja annan mõne tunni või loengu.

Minu tegevus kohaliku elu arendajana algas juba 1989. aastal, kui osutusin esimestel vabadel valimistel Võhma Alevinõukogu liikmeks. Samal ajal olin koolis õppealajuhataja.

Olen varem Eestis ebaedu sümboliks saanud Võhma linna mustast august välja sikutanud, sealse elu käima saanud, algatanud Võhma linna päevad ja Kesk-Eesti laada.

Olen juhtinud linnade liitu, tõstnud sotsiaalministrina pensioneid ning eest vedanud haldusreformi ja kohalike omavalitsuste tulubaasi tõstmist riigihalduse ministrina.

Minu tegemisi saad jälgida Facebookist ja Instagramist. Kui sul on mõtteid või ettepanekuid, kirjuta julgelt e-mail: jaak.aab@fin.ee

 

Riigihalduse minister

Millega tegeleb riigihalduse minister?

Riigihalduse ministri kolm põhivaldkonda on regionaalpoliitika ehk Eesti eri piirkondade areng, kohalikud omavalitsused, riigi kinnisvara ja avalik teenistus. Piltlikult öeldes pool Rahandusministeeriumit, sealhulgas ka riigihanked ja avalik teenistus, sh palgapoliitika.

Riigihalduse ministri ja varasema sotsiaalministrina on mulle südamelähedused eakate, lastega ja noorte perede, puuetega inimeste ning maapiirkondade inimeste mured ja vajadused. Räägin kaasa arstiabi kättesaadavuse, pensionide tõstmise, lastetoetuste suurendamise, noortele peredele eluaseme kindlustamise ja Eesti erinevatele piirkondadele paremate arenguvõimaluste loomise ning paljude teiste vajalike muudatuste eest.

Mis on tehtud?

Riigihalduse ministrina käivitasin kaks regionaalprogrammi, mille eesmärgiks Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti arendamine. Tugevasti panustasin sellesse, et ministeeriumid ja asutused viiksid töökohti pealinnast maakondadesse. Tallinnast on välja viidud sadu töökohti ja see tegevus kindlasti jätkub.

Olen seisukohal, et kohalikku elu saab kõige paremini
korraldada vald ja linn. Riigihalduse ministrina sai tublisti parandatud omavalitsuste rahalist seisu ning suurendada
nende otsustusõigust.

{

Ärgu tulgu ministrid ütlema, et
nendest ei sõltu midagi. Vägagi sõltub. Aga kui pole valmidust süveneda probleemidesse, otsida lahendusi ja reaalsetele tegudele eelistatakse välist
sära, siis muidugi ei tule midagi.

– Jaak Aab

Teenistuskäik

Aastatel 2017-2018 oli Eesti Vabariigi riigihalduse minister.
Aastatel 2016-2017 oli Eesti Keskerakonna peasekretär.
Aastatel 2007-2011 kuulus Riigikogu XI koosseisu, oli sotsiaalkomisjoni aseesimees.
Aastatel 2005-2007 oli Eesti Vabariigi sotsiaalminister.
Aastatel 2003-2005 oli Eesti Linnade Liidu tegevdirektor.
Aastatel 2002-2003 kuulus Riigikogu IX koosseisu.
Aastatel 1998-2002 oli Võhma linnapea, enne seda 1994. aastast Võhma abilinnapea.

Kirjuta või lepi kohtumine

jaak.aab@fin.ee

Jälgi Facebookis

facebook.com/aabjaak

Jälgi Instagramis

instagram.com/jaakaab