Select Page

Maamaksu küsimus on tekitanud palju saginat. Seetõttu pean oluliseks natukene maamaksuga seotud temaatikat selgitada.

Esmalt pean välja tooma, et viimane korraline maade hindamine oli 2001. aastal. Vabariigi valitsuse tööplaanis on kirjas, et korraline maade hindamine tuleb taaskord läbi viia. Selle teadmise valguses on asutud spekuleerima, et maamaks tõuseb 6 või 10 korda. 

Siinkohal on oluline rõhutada – maade hindamine ei tähenda automaatselt maamaksu tõusu. Oleme praegu koostamas maade hindamise mõjuanalüüsi ning välja töötamas meetmeid, kuidas tõkestada maamaksu kiiret tõusu. Näiteks on ühe variandina võimalik määrata kindel protsent, kui palju võib maatüki maks aastas suureneda. Samuti on võimalik maamaksu maksimaalset määra praegusest allapoole tuua. 

Oluline on välja tuua, et linnas või vallas kehtivate maamaksumäärade üle otsustavad kohalike omavalitsuste volikogud. Praeguse kogemuse põhjal saab öelda, et ega kohalikud omavalitsused kipu kergekäeliselt oma elanike maksukoormust suurendama.

Millal maa korraline hindamine algab, on valitsuse otsustada – praeguse kava järgi ei tule seda kindlasti enne 2021. Aastat. Tulemusi ei võeta maamaksu arvutamise aluseks ilmselt enne 2023. aastat.