Select Page

25. septembril andis valitsus riigikogule üle 2020. aasta riigieelarve eelnõu, mille kohaselt kasvavad omavalitsuste tulud järgmisel aastal üle 2,3 miljardi euro. Viimase kolme aastaga on tulud kasvanud 28,6 protsenti ehk 521 miljonit.

Kiirele tulude kasvule on kaasa aidanud nii maksutulude hea laekumine kui ka riigi otsus suurendada omavalitsuste tulumaksu ja tasandusfondi laekumist aastatel 2018–2021 täiendavalt 185 miljoni võrra.

Maksutuludest laekub omavalitsustele tuleval aastal ligi 1,4 miljardit eurot – võrdluseks, et 2010. aastal oli see 0,7 miljardit eurot. Väiksema tuluga omavalitsuste rahaliste võimaluste suurendamiseks antav tasandusfondi toetus on kasvanud 107 miljoni euroni, 2010. aastal oli see 70 miljonit eurot.

Omavalitsuste toetusfondi maht on kümne aastaga kasvanud kaks korda, mis tähendab, et järgmisel aastal ulatub toetus üle 440 miljoni euro. Toetusfondist muuhulgas toetatakse erinevaid omavalitsuste ülesandeid nagu näiteks koolihariduse pakkumine, kohalike teede hoid ja huvitegevus.

Kiire tulude kasvu toel on omavalitsuste finantsiline võimekus muutunud tugevaks. Prognooside kohaselt ulatub omavalitsussektori investeeringute maht aastatel 2020–2023 üle 2 miljardi euro, sh järgmisel aastal 0,5 miljardi euroni. Suuremad rahalised vahendid annavad omavalitsustele rohkem võimalusi investeerida kodukandi arengusse ja panustada kohalikesse teenustesse. Seda raha võib kasutada näiteks koolimaja uuendamiseks, koduteenuste arendamiseks või teede seisukorra parandamiseks.

Lisaks toetatakse piirkondade arengut läbi erinevate regionaaltoetuste järgmisel aastal kokku 17,1 miljoni euroga. Sellele lisanduvad täiendavalt välisvahenditest ja kvoodituludest makstavad toetussummad. Regionaaltoetused kasvavad järgnevatel aastatel kokku 9,8 miljoni euro võrra.

Kvaliteetse ja ohutu taristu loomiseks kavandatakse järgmise aasta riigieelarvest kruusateedele katete ehitamiseks täiendavalt 10 miljonit eurot. Veel suunatakse 7 miljonit eurot investeeringutoetusesse, et omavalitsused saavad parandada kohalikke teid, mida läbib transiitliiklus ja on seotud ettevõtlusega. Eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi, kelle teelõikudel tekivad täiendavast liikluskoormusest tingitud lisakulud.