Select Page

Kohalikele omavalitsustele jäetakse kriisi ajal alles seni kokku lepitud tulubaas. Omavalitsustel pole vaja karta tulubaasi kärpimist ega vähendada seetõttu eelarve kulusid, mis aitab omakorda toetada ka kohalikku ettevõtlust.

Valitsus ei hakka omavalitsuste tulumaksu osa ja toetusi kärpima. Meie eesmärk on ka kriisi olukorras hoida majandust üleval. Näiteks ettevõtetele suunatud palgatoetuse pealt laekub omavalitsustele tulumaksu.

Lisaeelarveks töötab valitsus välja toetuspaketi ligi 100 miljoni ulatuses. Need on kiired meetmed ning vajadusel arutab valitsus lisalahendusi. Omavalitsuste toetamise paketi detailid on praegu väljatöötamisel ja selguvad lisaeelarve eelnõu ajaks.

Seetõttu ei soovita ma omavalitsustel hakata igaks juhuks oma kulusid ja investeeringuid kärpima. Ka omavalitsuse tellimused on osa majandusest, mille kokku tõmbamine raskendaks praegusel keerulisel ajal kriisi üle elamist. Valdava osa kohalike omavalitsuste rahaline seis on piisavalt heal tasemel, et võimaldada oma ülesandeid korralikult täita. Lisades keskvalitsuse rakendatavate kriisimeetmete toe, võib eeldada, et omavalitsused saavad oma elanike ja elukeskkonna eest edukalt hoolt kanda.

Rahandusministeerium jälgib jooksvalt omavalitsuste tulumaksu laekumist ja likviidsust. Vajadusel on võimalik omavalitsusel taotleda IV kvartali arvelt toetuste maksmise ettepoole toomist.

Rahandusministeerium on saatnud omavalitsustele soovituse eriolukorras vältida koondamisi, palkade vähendamist, töötajate sundpuhkusele saatmist või kavandatud investeeringute piiramist. Lisaks on rahandusministeerium palunud omavalitsustel pidada arvestust eriolukorrast tingitud täiendavate kulude, tegemata jäävate kulude ja laekumata omatulude kohta.


Operatiivset infot eriolukorra kohta leiab ka minu Facebooki leheküljelt – https://www.facebook.com/aabjaak.